Актуальні запитання щодо Прав та обов'язків платників податків (20.06.2024)

Чи має право контролюючий орган після отримання другої квитанції надіслати лист платнику податків про невизнання звітності?

Категорія 129. Права та обов’язки платників податків
Питання Чи має право контролюючий орган після отримання другої квитанції надіслати лист платнику податків про невизнання звітності?
Відповідь Коротка:
     Так, має право, із зазначенням причини такої відмови.
     Повна:
     Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками відповідно до норм законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями, Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ), Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261) (далі – Порядок № 557).
     Згідно з п. 49.8 ст. 49 ПКУ прийняття податкової декларації є обов’язком контролюючого органу. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пп. 48.3 та 48.4 ст. 48 ПКУ.
     Відповідно до абзацу другого п. 49.9 ст. 49 ПКУ за умови дотримання вимог, встановлених ст.ст. 48 і 49 ПКУ, податкова декларація, надана платником, також вважається прийнятою:
     за наявності на всіх аркушах, з яких складається податкова декларація та, за бажанням платника податків, на її копії, відмітки (штампу) контролюючого органу, яким отримана податкова декларація, із зазначенням дати її отримання, або квитанції про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку, або поштового повідомлення з відміткою про вручення контролюючому органу, у разі надсилання податкової декларації поштою (п.п. 49.9.1 п. 49.9 ст. 49 ПКУ);
     у разі, якщо контролюючий орган із дотриманням вимог п. 49.11 ст. 49 ПКУ не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або у випадках, визначених цим пунктом, не надсилає його платнику податків у встановлений цією статтею строк (п.п. 49.9.2 п. 49.9 ст. 49 ПКУ).
     Згідно з абзацом другим п. 9 розд. ІІ Порядку друга квитанція є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного документа.
     Контролюючий орган має право після отримання платником податків другої квитанції про прийняття (реєстрацію) податкової декларації надіслати такому платнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови протягом п’яти робочих днів з дня її отримання відповідно до п. 49.11 та п.п. 49.11.1 п. 49.11 ст. 49 ПКУ у разі подання платником податків до контролюючого органу засобами електронного зв’язку податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пп. 48.3 та 48.4 ст. 48 ПКУ.

Як здійснюється подання копій податкових декларацій в електронному вигляді до контролюючого органу, якщо відповідно до норм ПКУ платник податків повинен подати податкову декларацію до одного контролюючого органу та копію цієї декларації до іншого контролюючого органу?

Категорія 129. Права та обов’язки платників податків
Питання Як здійснюється подання копій податкових декларацій в електронному вигляді до контролюючого органу, якщо відповідно до норм ПКУ платник податків повинен подати податкову декларацію до одного контролюючого органу та копію цієї декларації до іншого контролюючого органу?
Відповідь Коротка:
     Якщо відповідно до норм Податкового кодексу України платник податків повинен подати копію податкової декларації, подання таких документів в електронному вигляді здійснюється програмним забезпеченням, яке використовує платник. Копія податкової декларації в електронному вигляді формується згідно з вимогами п. 4 Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання. Також у податковій декларації, яка надсилається як копія, має бути заповнена позначка про подання копії, якщо форма податкової декларації передбачає можливість зазначення такої позначки.
     До формування та надсилання копії податкової декларації необхідно здійснити направлення до контролюючого органу оригіналу податкової декларації.
     Повна:
     Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» без укладення відповідного договору (абзац перший п. 42.6 ст. 42 ПКУ).
     Порядок обміну електронними документами платника податків та контролюючого органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (абзац десятий п. 42.6 ст. 42 ПКУ).
     Абзацом першим п. 2 розд. ІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 557) визначено, що автор електронного документа створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронній та паперовій формі, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності), керуючись Порядком № 557.
     Електронні документи (у тому числі копії податкових декларацій) приймаються у форматі (стандарті) електронного документа звітності суб’єктів господарювання, затвердженому наказом Міністерства доходів і зборів України від 29.11.2013 № 729, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 243/25020 (далі – Формат).
     Якщо відповідно до норм ПКУ платник податків повинен подати копію податкової декларації, подання таких документів в електронному вигляді здійснюється програмним забезпеченням, яке використовує платник. Копія податкової декларації в електронному вигляді формується згідно з вимогами п. 4 Формату. Також у податковій декларації, яка надсилається як копія, має бути заповнена позначка про подання копії, якщо форма податкової декларації передбачає можливість зазначення такої позначки.
     До формування та надсилання копії податкової декларації необхідно здійснити направлення до контролюючого органу оригіналу податкової декларації.

Який порядок накладення КЕП посадових осіб платника податків, кваліфікованої електронної печатки на податкову звітність, у тому числі, якщо штатним розкладом не передбачено посаду головного бухгалтера або посада вакантна та чи потрібно у такому випадку подавати заяву за формою № 1-ОПП?

Категорія 129. Права та обов’язки платників податків
Питання Який порядок накладення КЕП посадових осіб платника податків, кваліфікованої електронної печатки на податкову звітність, у тому числі, якщо штатним розкладом не передбачено посаду головного бухгалтера або посада вакантна та чи потрібно у такому випадку подавати заяву за формою № 1-ОПП?
Відповідь Коротка:
     Після створення податкової звітності в електронному вигляді на неї накладаються кваліфіковані електронні підписи (далі – КЕП) посадових осіб, для юридичної особи у такому порядку: першим – КЕП головного бухгалтера, другим – КЕП керівника, третім – кваліфікована електронна печатка (далі – печатка) (за наявності).
     Платником податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність, першим накладається КЕП платника податків – фізичної особи, другим – печатка (за наявності). При цьому отримана печатка використовується таким платником лише до закінчення терміну її дії.
     Фізична особа, яка не є самозайнятою особою (громадянин), завершує створення електронної податкової звітності накладанням на неї КЕП – фізичної особи.
     За відсутності посади бухгалтера КЕП посадових осіб юридичної особи накладаються у такому порядку: першим – КЕП керівника, другим – печатка (за наявності).
     У разі відсутності на підприємстві бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером до контролюючого органу подається заява за формою № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» з відомостями про бухгалтера чи іншу відповідальну особу, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, а у разі відсутності бухгалтера – про особу відповідальну за організацію бухгалтерського обліку (наприклад, керівника).
     Повна:
     Абзацом першим та третім п. 42.6 ст. 42 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) визначено, що електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 851) та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2155) без укладення відповідного договору.
     Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог законів України № 851 та № 2155.
     Порядок обміну електронними документами платника податків та контролюючого органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (абзац десятий п. 42.6 ст. 42 ПКУ).
     Пунктом 2 розд. ІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 557), визначено, що автор (платник) створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронній та паперовій формі, із зазначенням усіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності), керуючись Порядком № 557.
     Створення електронного документа завершується накладанням на нього кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та печатки (за наявності) підписувача (підписувачів).
     У разі створення електронного документа з використанням більш як одного кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або більш як однієї електронної печатки його створення завершується накладанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або електронної печатки останнім підписувачем чи створювачем електронної печатки відповідно до технології створення такого електронного документа.
     Відповідно до п. 25 частини першої ст. 1 розд. I Закону № 2155 кваліфікована електронна печатка – удосконалена електронна печатка, що створюється з використанням засобу кваліфікованої електронної печатки і базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки.
     Створювач електронної печатки – юридична особа чи фізична особа – підприємець, яка створює електронну печатку (п. 55 частини першої ст. 1 розд. І Закону № 2155).
     Частиною першою ст. 8 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 996) визначено, що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.
     Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів (частина третя ст. 8 Закону № 996).
     Абзацами першим – п’ятим частини четвертої ст. 8 Закону № 996 визначено, що для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог Закону № 996 обирає форми його організації:
     введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
     користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
     ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;
     самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.
     Відповідно до п. 66.4 ст. 66 ПКУ та п. 9.3 розд. IX Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 зі змінами та доповненнями, платники податків – юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов’язані подати контролюючому органу відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів, у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 1-ОПН з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку». При цьому, заповнюються розділи 1, 2, 4 та 10 заяви за формою № 1-ОПП та інформація про засновників не подається.
     Платники податків можуть подати заяву за формою № 1-ОПП або за формою № 1-ОПН з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
     У разі відсутності на підприємстві бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером до контролюючого органу подається заява за формою № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» з відомостями про бухгалтера чи іншу відповідальну особу, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, а у разі відсутності бухгалтера – про особу відповідальну за організацію бухгалтерського обліку (наприклад, керівника).
     Згідно з абзацом першим п.п. 48.5.1 п. 48.5 ст. 48 ПКУ податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником.
     Після створення податкової звітності в електронному вигляді на неї накладаються кваліфіковані електронні підписи (далі – КЕП) посадових осіб, для юридичних осіб у такому порядку: першим – КЕП головного бухгалтера (бухгалтера), другим – КЕП керівника, третім – кваліфікована електронна печатка (далі – печатка) (за наявності).
     Платником податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність, першим накладається КЕП платника податків – фізичної особи, другим – печатка (за наявності). При цьому отримана печатка використовується таким платником лише до закінчення терміну її дії.
     Фізична особа, яка не є самозайнятою особою (громадянин), завершує створення електронної податкової звітності накладанням на неї КЕП – фізичної особи.
     У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація відповідно до абзацу першого п.п. 48.5.1 п. 48.5 ст. 48 ПКУ підписується таким керівником, а при поданні податкової звітності в електронному вигляді створення електронного документа завершується накладанням на неї КЕП підписувача (підписувачів) та печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді. Тобто, за відсутності посади бухгалтера КЕП посадових осіб юридичної особи накладаються у такому порядку: першим – КЕП керівника, другим – печатка (за наявності).

Чи можуть платники податків подати податкову звітність через Портал Дія?

Категорія 129. Права та обов’язки платників податків
Питання Чи можуть платники податків подати податкову звітність через Портал Дія?
Відповідь Коротка:
     З питань подання податкової звітності засобами Порталу «Дія» необхідно звертатися до технічної підтримки Порталу або Міністерства цифрової трансформації.
Повна:
     Сервісна послуга щодо подання звітності з Порталу «Дія» створена та надається Міністерством цифрової трансформації з використанням прикладного програмного інтерфейсу ІКС Електронний кабінет.
     Електронний кабінет створюється та функціонує за принципом інтеграції із системами, що використовуються платниками податків, – у відкритому, вільному доступі розміщено АРІ програмного інтерфейсу для електронного обміну даними.
     З питань подання податкової звітності засобами Порталу «Дія» необхідно звертатися до технічної підтримки Порталу або Міністерства цифрової трансформації.

Чи дозволяється використання електронних підписів чи печаток, що базуються на сертифікатах відкритих ключів, виданих без відомостей про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки (на незахищеному носії)?

Категорія 129. Права та обов’язки платників податків
Питання Чи дозволяється використання електронних підписів чи печаток, що базуються на сертифікатах відкритих ключів, виданих без відомостей про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки (на незахищеному носії)?
Відповідь Коротка:
     Не дозволяється особам, визначеним у ст. 17 Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та у п. 4 Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності.
    
     Детальніше у повній відповіді.
Повна:
     З 01.02.2024 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2024 року № 88, втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2022 року № 300 «Деякі питання забезпечення безперебійного функціонування системи надання електронних довірчих послуг», відповідно до якої на період воєнного стану на території України та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування дозволялося використання електронних підписів чи печаток, що базуються на сертифікатах відкритого ключа, виданих кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг без відомостей про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
     Згідно з абзацом шостим п. 5 Вимог до створення та перевірки удосконалених електронних підписів та печаток, що базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2023 року № 1298, у разі коли удосконалений електронний підпис та печатка базуються на кваліфікованому сертифікаті, такий кваліфікований сертифікат на момент підписання був кваліфікованим сертифікатом електронного підпису відповідно до положень Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155) і виданий кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.
     Використання удосконалених електронних підписів та печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, забезпечує середній рівень довіри до засобів електронної ідентифікації, з використанням яких створюються такі електронні підписи та печатки, а також до схем електронної ідентифікації, в рамках яких видаються відповідні засоби електронної ідентифікації (абзац другий частини третьої ст. 15 Закону № 2155).
     Відповідно до частини другої ст. 17 Закону № 2155 органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи публічного права та їх посадові особи використовують кваліфіковані електронні підписи та печатки, а також електронні підписи та печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів.
     Президент України, народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники, заступники керівників, посадові особи державних органів, інших юридичних осіб публічного права, а також державні реєстратори, нотаріуси та інші суб’єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для вчинення реєстраційних та інших дій, якщо зазначені особи використовують електронний підпис для реалізації повноважень, пов’язаних із набуттям, зміною чи припиненням прав та/або обов’язків фізичних і юридичних осіб відповідно до закону, використовують виключно кваліфіковані електронні підписи.
     Також законом може встановлюватися обов’язковість використання кваліфікованих електронних довірчих послуг в інших сферах суспільних відносин.
     Поряд з цим відповідно до п. 4 Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2023 року № 798 (далі – Порядок № 798), для засвідчення чинності відкритого ключа державні установи та їх працівники використовують кваліфіковані електронні підписи та печатки, а також електронні підписи та печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів.
     Підписувачі – представники державної установи використовують виключно кваліфіковані електронні підписи та печатки підписувачів – представників державної установи.
     Інші працівники державної установи для підготовки, погодження та підписання проектів електронних документів використовують кваліфіковані сертифікати відкритих ключів підписувачів – представників державної установи або особисті кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, в яких не зазначаються ідентифікаційні дані відповідних державних установ.
     Отже, використання електронних підписів чи печаток, що базуються на сертифікатах відкритих ключів, виданих без відомостей про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки (на незахищеному носії) не дозволяється особам, визначеним у ст. 17 Закону № 2155 та у п. 4 Порядку № 798.
     При цьому працівники державних органів влади та державних установ можуть використовувати електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (в тому числі для внутрішнього використання) виключно як фізичні особи, тобто без зазначення ідентифікаційних даних відповідної державної установи.

Чи може платник податків переглянути в Електронному кабінеті інформацію щодо осіб, яким, шляхом направлення повідомлення за ідентифікатором форми F(J)1391104, делеговано право підпису електронних документів?

Категорія 129. Права та обов’язки платників податків
Питання Чи може платник податків переглянути в Електронному кабінеті інформацію щодо осіб, яким, шляхом направлення повідомлення за ідентифікатором форми F(J)1391104, делеговано право підпису електронних документів?
Відповідь Коротка:
     Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету надає платникам можливість створення заяв та запитів для отримання інформації, в тому числі запиту на отримання інформації щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів (далі – Запит) за ідентифікаторами форм (ідентифікатор форми F/J 1391501).
     У запропонованій формі Запиту необхідно заповнити відповідні поля такого запиту, підписати та надіслати до контролюючого органу.
     Відповідь на запит (витяг на запит щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів (ідентифікатор форми F/J 1491501)) можна переглянути у вкладці «Вхідні» режиму «Вхідні/вихідні документи».
     Крім того, розділ «Дані про уповноважених осіб» меню «Налаштування» містить інформацію стосовно осіб, яким делеговано право підпису електронних документів.
Повна:
     Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) (п. 42.6 ст. 42 ПКУ) та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827 (зі змінами) (далі – Порядок).
     Для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, автор повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває автор, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до Порядку (ідентифікатор форми F/J 1391104).
     Для отримання інформації щодо відповідальних осіб, яким, шляхом направлення повідомлення за ідентифікатором форми F/J 1391104, делеговано право підпису електронних документів, платнику податків необхідно подати до контролюючого Запит на отримання інформації щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів (ідентифікатор форми F/J 1391501) (далі - Запит).
     Порядок функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» (далі – Електронний кабінет) визначається наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.08.2017 за № 942/30810 (із змінами).
     Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету надає платникам можливість створення заяв та запитів для отримання інформації, в тому числі Запиту.
     У запропонованій формі Запиту необхідно заповнити відповідні поля такого запиту, підписати та надіслати до контролюючого органу.
     Відповідь на запит (витяг щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів (ідентифікатор форми F/J 1491501)) можна переглянути у вкладці «Вхідні» режиму «Вхідні/вихідні документи».
     Крім того, розділ «Дані про уповноважених осіб» меню «Налаштування» містить інформацію стосовно осіб, яким делеговано право підпису електронних документів.