Кваліфікований надавач електронних
довірчих послуг Державної
податкової служби України
(далі – Кваліфікований
надавач ЕДП ДПС)

ca.tax.gov.ua
Місцезнаходження та режим роботи
пунктів обслуговування
Кваліфікованого надавача ЕДП ДПС

ca.tax.gov.ua/contacts

Актуальні запитання щодо ЕДП (20.06.2024)

Чи можна отримати кваліфікований електронний підпис, що зберігається у «Хмарному сховищі» Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України?

Категорія 301. Електронні довірчі послуги
Питання Чи можна отримати кваліфікований електронний підпис, що зберігається у «Хмарному сховищі» Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України?
Відповідь Коротка:
     Наразі здійснюються заходи щодо реалізації можливості для формування та отримання кваліфікованого електронного підпису, що зберігається у «Хмарному сховищі».
Повна:
     Наразі здійснюються заходи щодо реалізації можливості для формування та отримання кваліфікованого електронного підпису, що зберігається у «Хмарному сховищі».
     Про запровадження такої послуги буде повідомлено на вебсайті Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України.

Чи може працівник ЮО підписати реєстраційну картку для отримання кваліфікованих ЕДП, додавши при цьому засвідчену копію наказу на призначення?

Категорія 301. Електронні довірчі послуги
Питання Чи може працівник ЮО підписати реєстраційну картку для отримання кваліфікованих ЕДП, додавши при цьому засвідчену копію наказу на призначення?
Відповідь Коротка:
     Ні, не може.
Повна:
     Відповідно до частини шостої ст. 22 Закону України 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями, уповноважений представник юридичної особи або фізичної особи – підприємця підписує документи, необхідні для формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа працівнику юридичної особи або фізичної особи – підприємця.
     Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа працівнику юридичної особи або фізичної особи – підприємця здійснює ідентифікацію працівника, а також ідентифікацію особи уповноваженого представника юридичної особи або фізичної особи – підприємця відповідно до вимог цієї статті та перевіряє обсяг його повноважень за документом, що визначає повноваження уповноваженого представника юридичної особи або фізичної особи – підприємця, чи з використанням інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або в торговельному, банківському чи судовому реєстрі, який ведеться країною резидентства іноземної юридичної особи.
     Враховуючи викладене, працівник юридичної особи не може підписувати реєстраційну картку для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Чи може користувач скопіювати кваліфікований електронний підпис з одного захищеного носія на інший захищений носій ключової інформації?

Категорія 301. Електронні довірчі послуги
Питання Чи може користувач скопіювати кваліфікований електронний підпис з одного захищеного носія на інший захищений носій ключової інформації?
Відповідь Коротка:
     Ні, не може.
Повна:
     Відповідно до п. 20 ст. 1 Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155) засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки – засіб електронного підпису чи печатки, що відповідає вимогам, встановленим частинами першою – четвертою ст. 19 Закону № 2155.
     Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки (далі – КЕП) за допомогою відповідних технічних та процедурних засобів повинні забезпечувати:
     надійний рівень конфіденційності особистих ключів під час їх генерації, зберігання та створення КЕП чи печатки;
     належний рівень унікальності пари ключів, які вони генерують;
     надійний рівень неможливості обчислення значення особистого ключа на основі відкритої інформації та надійний захист КЕП чи печатки від підроблення шляхом використання наявних на даний момент технологій;
     можливість надійного захисту підписувачем чи створювачем (уповноваженим представником створювача) електронної печатки особистого ключа від використання іншими особами (п. 1 ст. 19 Закону № 2155).
     Таким чином, користувач не може скопіювати КЕП з одного захищеного носія на інший захищений носій ключової інформації, оскільки засоби КЕП забезпечують захист записаних даних від несанкціонованого доступу та від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Чи можна зазначити посаду працівника юридичної особи у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа електронного підпису, отриманому КНЕДП ДПС?

Категорія 301. Електронні довірчі послуги
Питання Чи можна зазначити посаду працівника юридичної особи у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа електронного підпису, отриманому КНЕДП ДПС?
Відповідь Коротка:
     Ні, не можна.
Повна:
     Формою реєстраційної картки для юридичної особи, затвердженою наказом ДПС від 21.12.2022 № 930 «Про затвердження форм реєстраційних документів для отримання електронних довірчих послуг» не передбачено зазначення посади працівника юридичної особи у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа електронного підпису, отриманому у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України.

Чи може посадова особа комунального підприємства отримати електронний підпис на незахищеному носії?

Категорія 301. Електронні довірчі послуги
Питання Чи може посадова особа комунального підприємства отримати електронний підпис на незахищеному носії?
Відповідь Коротка:
     Так, може виключно як фізична особа, тобто без зазначення ідентифікаційних даних відповідного комунального підприємства у сертифікаті відкритого ключа.
Повна:
     Відповідно до частини другої ст. 17 Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155) органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи публічного права та їх посадові особи використовують кваліфіковані електронні підписи та печатки, а також електронні підписи та печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів.
     Президент України, народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники, заступники керівників, посадові особи державних органів, інших юридичних осіб публічного права, а також державні реєстратори, нотаріуси та інші суб’єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для вчинення реєстраційних та інших дій, якщо зазначені особи використовують електронний підпис для реалізації повноважень, пов’язаних із набуттям, зміною чи припиненням прав та/або обов’язків фізичних і юридичних осіб відповідно до закону, використовують виключно кваліфіковані електронні підписи.
     Також законом може встановлюватися обов’язковість використання кваліфікованих електронних довірчих послуг в інших сферах суспільних відносин.
     Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності встановлюється Кабінетом Міністрів України (частина 3 ст. 17 Закону № 2155).
     Згідно з абзацом другим п. 2 Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2023 року № 798 (далі – Порядок № 798), кваліфікований сертифікат відкритого ключа підписувача – представника державної установи – кваліфікований сертифікат відкритого ключа, в якому додатково до ідентифікаційних даних фізичної особи, яка є працівником державної установи, зазначаються ідентифікаційні дані відповідної державної установи (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України).
     Абзацом другим п. 4 Порядку № 798 встановлено, що підписувачі – представники державної установи використовують виключно кваліфіковані електронні підписи та печатки підписувачів – представників державної установи.
     Інші працівники державної установи для підготовки, погодження та підписання проектів електронних документів використовують кваліфіковані сертифікати відкритих ключів підписувачів – представників державної установи або особисті кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, в яких не зазначаються ідентифікаційні дані відповідних державних установ (абзац третій п. 4 Порядку № 798).
     Згідно з частиною першою ст. 63 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV комунальне підприємство – це підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади.
     Таким чином, посадова особа комунального підприємства може отримати електронний підпис на незахищеному носії, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (в тому числі для внутрішнього використання), виключно як фізична особа, тобто без зазначення ідентифікаційних даних відповідного комунального підприємства.